Grafische Vormgeving

Vormgeving vinden wij:
Iedere uiting weer een heel eigen gezicht geven binnen het kader van de huisstijl. 
A-SureWeb gaat voor de juiste combinatie van beeld en informatie."

Onder vormgeving verstaat men het totaal van eisen en wensen ten aanzien van de uitvoering van drukwerk en electronische versies hiervan zoals websites. Bij grafische producties als brochures, tijdschriften, boeken of sites zijn de belangrijkste onderdelen de typografie: vaststelling van formaat, zetspiegel, lettertypen, lettercorpsen, interlinie, matenstramien voor witruimten, illustraties, tabellen et cetera.

Wij geven gestalte aan de verzameling uit te dragen beeld - en tekstuele informatie 
in de vorm van flyers, brochures en al het handelsdrukwerk dat u kunt bedenken. Ook uw (nieuwe) huisstijl is bij ons in goede handen. Samen met u maken we een duidelijk overzicht van al bestaande, en eventueel te ontwikkelen elementen, en distilleren daar de ideale vorm uit.

 
Bij drukwerk zijn is ook belangrijk: de keuze van de 'drager' en het drukprocedé. De papiersoort bepaalt bijvoorbeeld voor een groot deel ook hoe de indruk is van ontvanger. Denk hierbij aan geschept of wat dikker papier, of simpelweg al aan de tint. Ook de manier van drukken heeft veel invloed: de uitstraling van een offsetdruk heeft een andere gevoelswaarde dan die van bijvoorbeeld boekdruk waarbij we ook gebruik kunnen maken van watermerken of pregen voor extra uitstraling.

 
Bij het ontwikkelen van een website speelt papier geen rol, maar komt er een ander aspect voor in de plaats: waar je in een brochure of boek kunt volstaan met een 'passieve' inhoudsopgave, wordt deze in het geval van een website 'ge-upgrade' naar de z.g. 'navigatie'. De 'inhoudsopgave' van een site is namelijk direct verbonden met de wijze waarop je de verschillende pagina's, en daarmee dus de geboden informatie kunt bereiken. 

Vormgeven is óók het in beeld brengen van uw boodschap en het gevoel dat u als bedrijf wilt uitstralen. Een logo is meer dan een verzameling letters met eventueel een plaatje als toevoeging. Uw logo moet laten zien wie u bent: Jong, degelijk, snel of betrouwbaar, misschien wel allemaal. De door u aangegeven eigenschappen moeten gevangen worden in de vormgeving vanuw logo, huisstijl en website(s).

A-sureweb gaat met u om de tafel om te besluiten wat het beste bij u en uw bedrijf past. Neem contact op via het formulier of sms uw gegevens naar 06 55 15 10 11, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op!

Additional information